http://www.annemarteoveraa.se

ARKIV, Juni 2015

• Månadens konstnär

 Arkiv

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

Utställningsgruppen

• Stipendieutbyte

• Ansökan

• Aktuellt

• Historik

• Karta

• Länkar

Bidragsgivare

På denna sida kommer grafiska bilder av verkstadens medlemmar att visas. Vi byter bilder varje månad.

Anne Marte Overaa

 

 

 

 

 


Portrett: Olje på ikongrundert mdf