www.bergenrud.com MÅNADENS KONSTNÄR

• Månadens konstnär

 Arkiv

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

Utställningsgruppen

• Stipendieutbyte

• Ansökan

• Aktuellt

• Historik

• Karta

• Länkar

Bidragsgivare

På denna sida kommer grafiska bilder av verkstadens medlemmar att visas. Vi byter bilder varje månad.

Helena Bergenrud

 

 

 

 

 


Bugning II - ur Blommas resa, torrnålsgravyr 27 x 35 cm