www.carolapersson.com ARKIV, september 2014

• Månadens konstnär

 Arkiv

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

Showroom

• Stipendieutbyte

Texter om grafik

• Ansökan

• Aktuellt

• Historik

• Karta

• Länkar

Bidragsgivare

På denna sida kommer grafiska bilder av verkstadens medlemmar att visas. Vi byter bilder varje månad.

Carola Persson

 

 

 

 

 


"Du lockades vidare av fjärilens doft, men höll dig ändå med en hand kvar..."

Carola Persson skapar små berättelser som ibland sätts samman till en större. Hennes bilder visar ögonblick i en historia.

I sin konst arbetar hon med frågor kring frihet, rörelse, människors inverkan på varandra, processer kring gruppåverkan och den egna viljan. Det kan handla om grupptillhörighet eller en önskan om att höra till trots att man vill vara fri.

Carola är verksam inom en multipel av material och media. I hennes verk syns ofta tunna tecknade linjer i kombination med andra material med en känsla av transparens och djup.


För Carola innehåller grafiken många hörn och svängar och det är en väg till oändliga uttryck. Hon kombinerar flera grafiska tekniker med teckning, måleri och collage. Hon menar att de grafiska teknikerna är kontrollerade men tillåter spontanitet, med grafiken skapar hon ett skört uttryck med skärpa där struktur och spontanitet går hand i hand. Redan i mitten av 1990-talet när hon gick på konsthögskola i New York så lät hon sitt grafiska arbete omfatta kontrollerad spontanitet, mycket påhejad av sin lärare Larry B. Wright som en gång i sin tur drivits av sin nestor Robert Rauschenberg.

Carola Persson är utbildad på konsthögskola i New York, USA, men bor sedan många år i Malmö.


Utställningen En osedd berättelse ur stilla vind svepte fram visas på Sjöbo Konsthall tom 28 september.


carola@carolapersson.com