MÅNADENS KONSTNÄR APRIL 2020

• Månadens konstnär

 Arkiv

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

Utställningsgruppen

• Stipendieutbyte

• Ansökan

• Aktuellt

• Historik

• Karta

• Länkar

På denna sida kommer grafiska bilder av verkstadens medlemmar att visas. Vi byter bilder varje månad.

Eva Hejdström

 

 

 

 

 

Små böcker - ett pågående projekt med arbetstitel ”365”. Kommer förhoppningsvis att visas som en installation.
Varje bok blir unik gjord med överblivet och samlat material från andra projekt.