ARKIV, mars 2011

• Månadens konstnär

 Arkiv

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

Utställningsgruppen

• Stipendieutbyte

• Ansökan

• Aktuellt

• Historik

• Karta

• Länkar

På denna sida kommer grafiska bilder av verkstadens medlemmar att visas. Vi byter bilder varje månad.

Gert Petersson

 

 

 

 

 

På 1990 talet gjorde jag en konstnärsbok benämd CACTACEAE i tekniken högtryck. Av skissmaterial/förlagor från nämnda bok tillverkade jag i slutet av förra decenniet ”DUST LESS” en digitaliserad/färgsatt utgåva där ovanstående bilder ingår. Alltså en bok om en bok.

GERT PETERSSON

TITEL: DUST LESS A
STORLEK BILD: 28 x 19
TEKNIK: Giclee UPPLAGA: 5 ex. A/E – E/E (8 bilder)
Numrerad/signerad på blad ”F”
FÖRLAG: G. A. M Gustaviansk Apa Malmö