www.josefinskon.se ARKIV, oktober 2014

• Månadens konstnär

 Arkiv

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

Showroom

• Stipendieutbyte

Texter om grafik

• Ansökan

• Aktuellt

• Historik

• Karta

• Länkar

Bidragsgivare

På denna sida kommer grafiska bilder av verkstadens medlemmar att visas. Vi byter bilder varje månad.

Josefin Skön

 

 

 

 

 


"Flykt"torrnål, måleri

"Min verksamhet utgår från bilden som ett kommunikationsmedel. Jag använder konstens spelrum för att skildra i viss mån surrealistiska världar i relation till verklighet och skapar möten som knyter an till den samtida människans olika villkor.
I de bilder jag gör är människan centralgestalt. Mitt intresse ligger i att gestalta inre stämningar och tillstånd. Bildvärlden är berättande och pendlar mellan det inre och yttre. Visuellt och idémässigt utgår jag från både konsthistorien och samtid-en, de uttryck/intryck samhället, konsten, massmedia och min egna iakttagelser av tillvaron ger."