www.lenastenberg.se MÅNADENS KONSTNÄR

• Månadens konstnär

 Arkiv

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

Showroom

• Stipendieutbyte

Texter om grafik

• Ansökan

• Aktuellt

• Historik

• Karta

• Länkar

Bidragsgivare

På denna sida kommer grafiska bilder av verkstadens medlemmar att visas. Vi byter bilder varje månad.

Lena Stenberg

 

 

 

 

 


"Mörka Moln - Årosjokk"Installation screenteknik