ARKIV, December 2017-Januari 2018

• Månadens konstnär

 Arkiv

• Aktuellt

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

Showroom

• Konstnärsutbyte

Texter om Grafik

• Ansökan

• Historik

• Karta

• Länkar

Bidragsgivare

På denna sida kommer grafiska bilder av verkstadens medlemmar att visas. Vi byter bilder varje månad.

Matteo Rosa

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Whole no. 9
Ink on watercolour paper
20 x 20 cm
(from the series Whole, 2016-2017)

“Whole (hel, helhet) är en serie om 10 teckningar som börjar i det ljusa, lätta och rör sig mot mer och mer svärta. Motiven tycks hämtade från naturen, men skulle lika gärna kunna avbilda något inuti kroppen eller ute i rymden. Vi ser mönster i det som handen, som det tycks, hastigt tecknat, och låter våra egna tankar fylla dem med mening och ordning. […]
Matteo Rosas konstnärskap genomsyras av tankar kring hur allting hänger samman och medvetenheten om att när allt omkring oss är stilla, pågår ändå små och stora saker utanför och inuti våra kroppar. Och när allt annat rör sig och vi bombarderas med intryck utifrån, är det ändå möjligt att finna stillhet, kanske i naturen, både i vår kropp och själ.”

Isabell Dahlberg, författare, kurator och musiker, 2016


“Whole is formed by a series of 10 drawings, which begins with lightness and ease, and gradually shifts towards blackness. The motifs seem to derive from nature, yet could as well depict something from within the body or in outer space. We see patterns that have seemingly been swiftly drawn, and allow our own thoughts to fill them with meaning and order. […]
Matteo Rosa's artistic practice is pervaded by reflections on how all things are interconnected and the awareness that even when everything around us is quiet, small and big things are still happening, both inside and outside our bodies. And when all sorts of things are moving and we are bombarded with external stimuli, it is still possible to find stillness, perhaps in nature, both in our body and soul.”

Isabell Dahlberg, author, curator and musician, 2016

http://skane.konstframjandet.se/aktuellt/aktuellt/