ARKIV, December 2017-Januari 2018

• Månadens konstnär

 Arkiv

• Aktuellt

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

Showroom

• Konstnärsutbyte

Texter om Grafik

• Ansökan

• Historik

• Karta

• Länkar

Bidragsgivare

På denna sida kommer grafiska bilder av verkstadens medlemmar att visas. Vi byter bilder varje månad.

Matteo Rosa

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Rise
Mixed media installation
Dimensions variable
2014
(Installation view at Sjöbo Konsthall, Sjöbo, 2014)

“Stilla som ett hejdat regn fyller Matteo Rosas installation Rise Sjöbo konsthall. Till formen påminner den om meteoritsplitter. En skur av rymdstenar som krossats vid inträdet i jordens atmosfär.
Tillvägagångssättet är typiskt för Rosa, född och uppvuxen i Italien men verksam i Malmö sedan sin examen från konsthögskolan. Materialen han väljer är enkla, tilltalet till synes anspråkslöst. Det är en konst som äger en rätt sällsynt lätthet. Kanske just därför pockar den på ett koncentrerat seende, som motvikt till vardagens flimrande flöde av bilder och information.”

Carolina Söderholm, konstvetare och kritiker, 2014


“As still as a halted rain, Matteo Rosa’s installation Rise fills Sjöbo Konsthall. In form it is reminiscent of meteorite fragments. A hail of space rocks that shattered upon entering the Earth's atmosphere.
The approach is typical for Rosa, born and raised in Italy but based in Malmö since his graduation from Malmö Art Academy. The materials he chooses are simple, the style seemingly unassuming. It is an art that possesses a fairly rare ease. Perhaps it is precisely because of this that it demands a concentrated vision, in counterbalance to everyday life’s flickering flow of images and information.”

Carolina Söderholm, art historian and critic, 2014

https://www.sydsvenskan.se/2014-11-07/matteo-rosas-sallsynta-latthet