ARKIV, December 2017-Januari 2018

• Månadens konstnär

 Arkiv

• Aktuellt

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

Showroom

• Konstnärsutbyte

Texter om Grafik

• Ansökan

• Historik

• Karta

• Länkar

Bidragsgivare

På denna sida kommer grafiska bilder av verkstadens medlemmar att visas. Vi byter bilder varje månad.

Matteo Rosa

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Migrant
Series of serigraphs on paper
59 x 59 cm each (63.5 x 63.5 cm framed)
2007-2016
(Installation view and detail at Kongsvinger Prison, Oslo, 2016 - Photo: Werner Zellien / KORO)

“Verket består av privata handskrivna brev som skickats av emigranter från och till Sverige sedan utvandringstiden i slutet av 1800-talet till idag. Dessa har sedan sammanfogats i abstrakta mönster som raderar alla spår av läsbarhet, samtidigt som igenkännbarheten av handskrift bibehålls. […]
Om de människor som skrivit och mottagit breven vet vi ingenting, annat än att de vid någon tidpunkt sökt sig ett nytt hem i ett främmande land. […] Dessa palimpsester blir till sist en betraktelse över tillvarons och tingens obeständighet.”      

Joakim Borda, konstvetare, kritiker och kurator, 2007


“The work is composed of private handwritten letters, sent by emigrants from and to Sweden, since the great emigrations of the 19th century till today. The texts have been merged together into abstract patterns, removing any traces of legibility whilst keeping the characteristics of handwriting. […]
We know nothing about the people who have written and received the letters, except that at some point they sought a new home in a foreign country. [...] Ultimately, these palimpsests [...] become a contemplation of evanescence, of the transitory existence of things.”

Joakim Borda, art historian, critic and curator, 2007

https://publicartnorway.org/prosjekter/kongsvinger-prison/