ARKIV oktober 2010

• Månadens konstnär

 Arkiv

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

Utställningsgruppen

Stipendieutbyte

• Ansökan

• Aktuellt

• Historik

• Karta

• Länkar

På denna sida kommer grafiska bilder av verkstadens medlemmar att visas. Vi byter bilder varje månad.

Patrik Gyllander www.gyllander.tk

 

 

 

 

 

City, etsning, handkolorerat (akryl)- broderi