BIDRAGSGIVARE

• Månadens konstnär

• Aktuellt

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

• Showroom

Texter om grafik och Instruktionsfilmer

• Ansökan

• Historik

• Karta

• Länkar

Bidragsgivare

Verksamhetsformen är ideell förening som bildades 1973. I verkstaden kan professionella konstnärer arbeta med större projekt inför utställningar, offentliga uppdrag eller med experiment.

Driften av verkstaden finansieras med års- samt dagavgifter från anslutna. Medel erhålls från Malmö Kulturstöd till våra kostnader för hyror och elenergi. Från Region Skåne får vi viktiga bidrag samt hjälp och stöd b.l.a. med att skapa nätverk inom kollektivverkstäder i regionen. Från Kulturrådet erhåller vi stöd, efter ansökning, till våra investeringar i maskiner och inventarier. Vi söker även bidrag från andra möjliga stöd- och bidragsgivare t ex stiftelser som Sparbanksstiftelsen Skåne. I de fall bidrag eller annan form av stöd beviljas används de i allmänhet till inköp av utrustning eller större reparationer och underhåll.

Verkstaden riktar ett varmt tack för allt stöd och hjälp från sina bidragsgivare!
_____________________________________________________________________________