STYRELSEN

• Månadens konstnär

• Aktuellt

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

• Kurser

• Showroom

Konstnärsutbyte

Texter om grafik

• Ansökan

• Historik

• Karta

• Länkar

Bidragsgivare

Styrelsen 2018-2019

 

Styrelse:

Christel Hansson
Ordförande 

Ewa Berg

A-K Waara

Esa Tanttu

Ann Makander

Eva Hejdström

 

Verkstadsansvarig:
Vera Ohlsson

Ekonomiansvarig:
Susanne Silverbåge