STYRELSEN

• Månadens konstnär

• Aktuellt

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

• Kurser

• Showroom

Konstnärsutbyte

Texter om grafik

• Ansökan

• Historik

• Karta

• Länkar

Bidragsgivare

Styrelsen 2018-2019

 

Styrelse:

Marta Banal Fernández
Ordförande 

Ewa Berg
Ledamot

Ann Makander
Ledamot

Eva Hejdström
Ledamot

Hans Johansson
Ledamot

Carola Persson
Suppleant

Christel Lundberg
Suppleant

 

Verkstadsansvarig:
Antje Nilsson

Ekonomiansvarig:
Esa Tanttu