UTSTÄLLNINGSGRUPPENS GALLERI

• Månadens konstnär

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

• Utställningsgruppen

• Ansökan

• Aktuellt

• Historik

• Karta

• Länkar

 

GUNNEL STRES

Vårvädersägen 4 H
222 27 Lund

tel 046 13 73 19
gust42@utb.lund.se

g.stres

Utan titel, etsning

 

gstres

Utan titel, etsning