VERKSTADEN

• Månadens konstnär

• Aktuellt

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

• Kurser

• Showroom

• Konstnärsutbyte

Texter om grafik och Instruktionsfilmer

• Ansökan

• Historik

• Karta

• Länkar

Bidragsgivare

 

 

Verkstaden är öppen och ljus på 281 kvm.
Särskild vikt har lagts vid att göra lokalerna så miljö-
vänliga som möjligt. Här finns välfungerande utsug
och ventilation i samtliga avdelningar och endast
vattenbaserade screenfärger används. Ny screen-
vask med ljus och ny slamavskiljare finns nu. Taket
är försett med ljudisolerande plattor. Arbete pågår
ständigt att förbättra verkstaden.


 

Utrustning
Djuptryck: 2 eldrivna pressar med valsbredderna
90x180 cm resp 80x150 cm
Högtryck: 1 helautomatisk avdragspress
Litografi: 1 offsetpress i angränsande lokal
Screen: 3 st screenbord för vattenbaserad färg
Syrarum med utsugsbox
Akvatintrum
Spraybox för akrylbaserad akvatint
Plåtklipp/pappersklipp
Dator, skrivare, digitalkamera och projektor.
Viss bokbinderiutrustning

 

Folder sv

Folder eng